5/07/2018 – 19:35 | Komentarze (0)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mentoring to brzmiące bardzo nowocześnie słowo określające osobisty rozwój, który wydarza się w przestrzeni partnerskiej relacji pomiędzy uczniem a jego nauczycielem czy mistrzem. Taki sposób kształtowania własnej osoby znany jest jednak …

Czytaj cały artykuł »
Problemy

Bolączki codzienności. Problemy małe i duże, z którymi styka się każdy z nas.

Psychologia

Psychologia codzienności. Praktyka, teoria, wpływ psychologii na nasze życie.

Twórczość

Literatura, poezja, malarstwo, fotografia, kreatywność.

Uczucia

Świat uczuć, emocji, miłości. To one kierują naszym życiem.

Wizualizacje

Artykuły z dodatkiem filmu video bądź muzyki.

Emocje » Problemy

Podejrzewasz schizofrenię u rodzica? – radzimy, do kogo zgłosić się po pomoc

Submitted by on 9/10/2016 – 18:57Komentarze (0)

opiekunowie

W przypadku zauważenia  objawów należy zgłosić się po pomoc specjalisty. Bezwzględnie, gdy pojawią się myśli czy tendencje samobójcze.

Obraz kliniczny schizofrenii obejmuje przede wszystkim objawy wytwórcze, czyli omamy i urojenia. Omamy najczęściej występujące w schizofrenii to omamy słuchowe, będące halucynacjami przyjmującymi postać dźwięków (obce głosy: oceniające, komentujące, nakazujące).

Z kolei urojeniami nazywamy błędne przekonania, które wynikają z nieprawidłowej interpretacji rzeczywistości. Mogą to być np. urojenia prześladowcze, kiedy chory ma przeświadczenie, że jest nieustannie inwigilowany, a otoczenie jest wrogo wobec niego nastawione. Co istotne, objawy występujące w tej chorobie nie podlegają krytyce, co oznacza, że pacjent nie ma świadomości, że przeżywane przez niego doświadczenia noszą znamiona choroby. Jest to niezwykle istotne dla terapii i zdecydowanie negatywnie wpływa na jakość współpracy lekarz – pacjent.

Ma to swoje implikacje już w momencie rozpoznania, gdyż rzadko zdarza się, że chory sam zgłasza się po pomoc, identyfikując występujące u niego symptomy jako patologiczne. Dlatego bardzo ważna jest rola otoczenia pacjenta już na etapie diagnostyki.

W przypadku zauważenia powyższych objawów należy zgłosić się po pomoc specjalisty. Bezwzględnie, gdy pojawią się myśli czy tendencje samobójcze.

Dowiedz się więcej o początkach schizofrenii w serwisie Zdrowie Psychiczne.

Pierwsze objawy problemu – gdzie szukać pomocy?

W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek niepokojących sygnałów na pierwszym etapie można poradzić się swojego lekarza rodzinnego, który prawdopodobnie rozwieje nasze wątpliwości co do zgłaszanych objawów, a w razie konieczności zleci dodatkowe badania czy konsultacje.

Psychiatra – nie taki diabeł straszny

Kolejnym krokiem jest wizyta u psychiatry, której absolutnie nie należy się obawiać. Warto pamiętać, że aby ją odbyć, nie trzeba mieć skierowania.

Lekarz psychiatra w trakcie wizyty nie stosuje wyszukanych metod diagnostycznych – bazą jest szczera rozmowa, która może potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie. W razie potwierdzenia diagnozy schizofrenii niezwykle istotne jest, aby jak najszybciej wdrożyć stosowną farmakoterapię.

Korzystnym rozwiązaniem jest włączenie nowoczesnych form leczenia przeciwpsychotycznego, jak leki długodziałające (LAI). LAI to leki przeciwpsychotyczne podawane w formie iniekcji raz na 2-4 tygodnie przez personel medyczny. Ich zastosowanie czyni terapię nieco mniej uciążliwą zarówno dla chorego, jak i dla jego opiekunów, gdyż zwalnia ich z konieczności codziennego monitorowania przyjmowania farmakoterapeutyków doustnych.

Formy pomocy i wsparcia w chorobie

Niezwykle ważne dla powodzenia terapii jest udzielenie wsparcia pacjentowi przez najbliższych i w jego środowisku. Niezaprzeczalnie życie codzienne z osobą chorą jest znacznym obciążeniem dla opiekunów.

Istnieje wiele różnych form wsparcia dla chorych oraz ich rodzin – grupy samopomocowe, fundacje i stowarzyszenia, czy pośrednie formy opieki psychiatrycznej (np. psychiatryczne oddziały dzienne). Mnogość rozwiązań pozwala na indywidualizację procesu terapeutycznego z osiągnięciem zadowalających efektów leczniczych.

Popularity: 1% [?]

Dodaj komentarz!

Bądź miły. Pisz poprawnie. Nie spamuj :)