5/07/2018 – 19:35 | Komentarze (0)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mentoring to brzmiące bardzo nowocześnie słowo określające osobisty rozwój, który wydarza się w przestrzeni partnerskiej relacji pomiędzy uczniem a jego nauczycielem czy mistrzem. Taki sposób kształtowania własnej osoby znany jest jednak …

Czytaj cały artykuł »
Problemy

Bolączki codzienności. Problemy małe i duże, z którymi styka się każdy z nas.

Psychologia

Psychologia codzienności. Praktyka, teoria, wpływ psychologii na nasze życie.

Twórczość

Literatura, poezja, malarstwo, fotografia, kreatywność.

Uczucia

Świat uczuć, emocji, miłości. To one kierują naszym życiem.

Wizualizacje

Artykuły z dodatkiem filmu video bądź muzyki.

Emocje » Psychologia

Pomoc psychologiczna

Submitted by on 7/11/2008 – 13:03Komentarze (0)

Pojęcie pomocy psychologicznej, jest pojęciem niezwykle szerokim. Kryje się za nim różnorodny zakres działań podejmowanych przez psychologów i psychoterapeutów. Działania te obejmują promocję zdrowia, prewencję, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, oraz psychoterapię i resocjalizację. Każda kategoria wskazanych powyżej działań, ma przede wszystkim odmienne cele, metody oddziaływań, oraz grupę osób, dla której dane oddziaływania mogą okazać się pomocne.

Promocja zdrowia zakłada przede wszystkim rozwój tych wszystkich cech, które sprzyjają zachowaniu zdrowia. Oddziaływania prewencyjne mają z kolei na celu zapobieżenie patologii. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu przeróżnych problemów rozwojowych. Wsparcia w sytuacjach łączących się z największą traumą udzielają osoby specjalizujące się w interwencji kryzysowej, a pomoc w przypadku zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania oraz w powrocie do społeczeństwa zapewniają psychoterapeuci oraz resocjalizatorzy.

Od pewnego czasu, coraz większym zainteresowaniem w naszym społeczeństwie cieszy się psychoterapia. Nigdy wcześniej, tak wiele osób nie przyznawało się otwarcie do uczęszczania na spotkania psychoterapeutyczne. Co więcej, nie tylko Warszawa i inne duże miasta mają coraz liczniejsze gabinety psychoterapeutyczne. Psycholog jest dziś właściwie niemal w każdej, nawet niewielkiej miejscowości. Podstawowym celem oddziaływań psychoterapeutycznych, jest zmiana wadliwych zachowań i postaw pacjenta oraz rozwój jego kompetencji emocjonalnych, a często również interpersonalnych.

Jedną z ważnych dziedzin w obrębie psychoterapii, jest tzw. psychoterapia rodziny. Bazuje ona na założeniu, że środowisko życia jednostek ludzkich jest czynnikiem decydującym o takim, a nie innym ich zachowaniu, a także decydującym czynnikiem pojawienia się zaburzeń psychicznych lub wręcz choroby psychicznej. Rodzina jest podstawową komórką społeczną we wszystkich niemal kulturach. Stanowi ona podstawowe środowisko życia każdej jednostki ludzkiej. Psycholog prowadzący terapię rodzinną oddziałuje zarówno na jednostkę dotkniętą zaburzeniami psychicznymi, jak i na jej najbliższych. Do najważniejszych dylematów terapeuty należy odpowiednie wyważenie intensywności obu rodzajów oddziaływań. W niektórych wypadkach stosowane jest jednak podejście do rodziny jako tzw. „pacjenta zbiorowego”.

Stosunkowo podobna do psychoterapii rodziny wydaje się być psychoterapia par. Podstawowym wyróżnikiem tego rodzaju psychoterapii jest fakt, że w tym wypadku oddziaływanie nakierowane jest na dwie osoby, które pozostają ze sobą w ścisłych relacjach emocjonalnych. Pary nie traktuje się zwykle jako „pacjenta zbiorowego”. Do najważniejszych zadań, które stawia sobie terapia par, jest zmiana struktury relacji pomiędzy partnerami. Zmiana ta związana jest z odpowiednimi zmianami funkcjonowania każdego z nich z osobna. Co ważne, w psychoterapii par nie podejmuje się oddziaływań nakierowanych na środowisko lub na relacje danej pary ze środowiskiem. Psychoterapia par ma za zadanie odbudowę relacji pomiędzy dwojgiem ludzi pozostającymi ze sobą w związku. Izolacjonistyczne podejście sprawia, że niekiedy psychoterapia par może przybierać formę psychoterapii indywidualnej. Z drugiej jednak strony, w przypadku, gdy na spotkania terapeutyczne uczęszcza kilka par może ona nosić cechy również psychoterapii grupowej.

Psychoterapia indywidualna, jak sama nazwa wskazuje, polega na indywidualnym podejściu terapeuty do pacjenta. Realizowana jest zwykle na zasadzie spotkań pacjenta z terapeutą w gabinecie terapeutycznym. Zapewne każdy z nas widział wizyty u psychoterapeuty w amerykańskich filmach. Psychoterapia indywidualna kojarzona tam bywa z przysłowiową „kozetką” oraz zwierzeniami pacjenta. W istocie, główną metodą psychoterapii indywidualnej jest rozmowa. Psychoterapeuta lub psycholog przyjmuje w niej rolę prowadzącego i zadając określone pytania. Zadaniem pacjenta jest udzielanie zgodnych z prawdą odpowiedzi. Zadanie terapeuty nie ogranicza się jednak wyłącznie do kierunkowania przebiegu rozmowy oraz postawienia diagnozy. Psychoterapeuta ma za zadanie przede wszystkim monitorować zmianę, która zachodzi w psychice pacjenta w miarę uczęszczania na terapię indywidualną oraz umiejętne jej kierunkowanie. Dość często zdarza się, że terapia indywidualna traktowana jest jako wstęp do terapii grupowej, w przypadku choćby, kiedy dana osoba ma trudności z otwarciem się przed grupą.

Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii, lecz każdy z nich podporządkowany jest jednemu celowi. Psychoterapia powinna przede wszystkim pomagać ludziom w odnalezieniu samych siebie, oraz sposobów dogadania się ze światem. Nieocenione jest przy tym zadanie psychoterapeuty, który pełni w procesie zmiany rolę aktywnego przewodnika. Równie nieoceniona jest także wewnętrzna chęć zmiany swojego życia przez pacjenta oraz jego bardzo silna determinacja.

Popularity: 1% [?]

Dodaj komentarz!

Bądź miły. Pisz poprawnie. Nie spamuj :)