5/07/2018 – 19:35 | Komentarze (0)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mentoring to brzmiące bardzo nowocześnie słowo określające osobisty rozwój, który wydarza się w przestrzeni partnerskiej relacji pomiędzy uczniem a jego nauczycielem czy mistrzem. Taki sposób kształtowania własnej osoby znany jest jednak …

Czytaj cały artykuł »
Problemy

Bolączki codzienności. Problemy małe i duże, z którymi styka się każdy z nas.

Psychologia

Psychologia codzienności. Praktyka, teoria, wpływ psychologii na nasze życie.

Twórczość

Literatura, poezja, malarstwo, fotografia, kreatywność.

Uczucia

Świat uczuć, emocji, miłości. To one kierują naszym życiem.

Wizualizacje

Artykuły z dodatkiem filmu video bądź muzyki.

Emocje » Twórczość

Co charakteryzuje ludzi twórczych?

Submitted by on 25/11/2008 – 12:39Komentarze (0)

Jedno z trudniejszych pytań, z jakim przyszło się zmierzyć psychologom poznawczym, dotyczyło tego, jak zdefiniować twórczość jako jednolite pojęcie, którym będzie można objąć jednocześnie dzieła Leonarda da Vinci, Izaaka Newtona, Mikołaja Kopernika, a także wielu innych. Dziś najczęściej twórczość definiuje się jako produkowanie czegoś, co będzie jednocześnie oryginalne i wartościowe.

Autorem syntezy różnych aspektów badań nad twórczością jest Howard Gander. Równocześnie starał się on stworzyć syntezę cech charakterystycznych dla wszystkich twórczych jednostek. Jego zdaniem osoby twórcze, w okresie dzieciństwa mogły liczyć na wsparcie rodziców, ale wychowywane były raczej surowo i chłodno. Większość z nich bardzo wcześnie zaczęła interesować się wybraną przez siebie dziedziną, otrzymując w tym czasie emocjonalne i intelektualne wsparcie. Następnie, ludzie ci najczęściej poświęcali się bez reszty swojej pracy, rezygnując tym samym na przykład z życia rodzinnego.

Dziś za czynniki charakteryzujące osoby wysoce twórcze, uznaje się przede wszystkim:

  • bardzo wysoką motywację do działania w określonej dziedzinie;
  • z jednaj strony nonkonformizm przejawiający się w łamaniu obowiązujących konwencji, z drugiej z kolei samodyscyplina w pracy oraz dążenie do utrzymania standardów doskonałości;
  • bardzo głębokie przekonanie o dużej wartości pracy twórczej, a zarazem gotowość do krytycznego spojrzenia na dzieło i chęć udoskonalenia go;
  • staranny wybór problemów i tematów;
  • umysł zdolny zarówno do wglądu, jak i do myślenia dywergencyjnego;
  • umiejętność ryzykowania;
  • szeroką wiedzę w danej dziedzinie;
  • silne zaangażowanie w twórczą działalność.

Popularity: 1% [?]

Dodaj komentarz!

Bądź miły. Pisz poprawnie. Nie spamuj :)