5/07/2018 – 19:35 | Komentarze (0)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mentoring to brzmiące bardzo nowocześnie słowo określające osobisty rozwój, który wydarza się w przestrzeni partnerskiej relacji pomiędzy uczniem a jego nauczycielem czy mistrzem. Taki sposób kształtowania własnej osoby znany jest jednak …

Czytaj cały artykuł »
Problemy

Bolączki codzienności. Problemy małe i duże, z którymi styka się każdy z nas.

Psychologia

Psychologia codzienności. Praktyka, teoria, wpływ psychologii na nasze życie.

Twórczość

Literatura, poezja, malarstwo, fotografia, kreatywność.

Uczucia

Świat uczuć, emocji, miłości. To one kierują naszym życiem.

Wizualizacje

Artykuły z dodatkiem filmu video bądź muzyki.

Home » Archive by Author

Articles by

Dwa oblicza miłości
9/12/2008 – 09:30 | No Comment

Przez tysiąclecia miłością i problemami, które mogą w związku z tym uczuciem zaistnieć, zajmowali się niemal wyłącznie pisarze i artyści. Konieczność naukowego zbadania miłości odkryta została stosunkowo niedawno.
Problematyką miłości zajęli się psychologowie społeczni. Przede wszystkim, …

Pomóc dzieciom zaniedbywanym
3/12/2008 – 12:20 | One Comment

Pomoc dla dzieci zaniedbywanych i bitych w domach rodzinnych organizowano od początku XX wieku. Jednak dopiero w roku 1962, problematyką tą zainteresowali się specjaliści z różnych dziedzin. Stało się to za sprawą Henry’ego Kempe, który …

Co charakteryzuje ludzi twórczych?
25/11/2008 – 12:39 | No Comment

Jedno z trudniejszych pytań, z jakim przyszło się zmierzyć psychologom poznawczym, dotyczyło tego, jak zdefiniować twórczość jako jednolite pojęcie, którym będzie można objąć jednocześnie dzieła Leonarda da Vinci, Izaaka Newtona, Mikołaja Kopernika, a także wielu …

Ewolucja rozumienia zaburzeń psychicznych
20/11/2008 – 14:03 | No Comment

Większość współczesnych psychologów prezentuje dziś stanowisko, zgodnie z którym zaburzenia umysłowe oraz zaburzenia zachowania są wynikiem wzajemnego oddziaływania czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Tym samym, w diagnozie uwzględniają oni przyczyny wewnętrzne, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, …